heatwave.hu

[Filmek] [Otthoni hifi] [Programozás] [Szórakozás] [Autók] [Autóhifi] [Fotók] [Minden]

Oldaltérkép

Geometrikus hang vizualizáció

Programozás téma
Antik óra Excelben (2016.07.)
Elegáns árnyék CSS-sel (2018.09.)
Félig hardveres, félig szoftveres kivezérlésmérő (2015.06.)
G Astra fűtésszabályozó modding (2011.06.)
Perspektivikus leképezés (2006.01.)
PIC programozás (2006.01.)
Saját fűtésszabályozó rendszer (2021.11.)

Amikor eldőlt, hogy a középkonzol futurisztikus jelleget fog ölteni, szinte azonnal adódott, hogy klasszikus, és kétségkívül mutatós ;-) kivezérlésmérőt is le kellene cserélni valami modernebbre. A cél kizárólag a látvány megváltoztatása volt, hiszen a mögötte levő hardver, és az adatok beolvasása tökéletesen működik.
Nézegettem youtube-on, vannak gyönyörűséges hang vizualizációs megoldások, de figyelembe kellett venni, hogy nekem mindezt Python-ban kellett megvalósítani, egy Raspberry PI-n, ráadásul véges idő alatt.

Mindenképpen valami geometrikus megoldásban gondolkodtam. Arra az elképzelésre jutottam, hogy egy térben forgó test formáját fogom módosítani a hangspektrum változásainak megfelelően. A választás végül a kis csillagdodekaéderre esett.
Csillagdodekaéder
Ennek tizenkettes szimmetriája van, a spektrumanalizátor IC-ből ugyan csak hét frekvenciasáv amplitúdója jön ki, de öt köztes frekvenciát simán ki lehet számolni interpolációval, a lényeg úgyis a látvány, nem a halálpontos mérés. Szóval úgy döntöttem, hogy a csillag ágainak hossza változik majd szépen az amplitúdó függvényében. Értelemszerűen két test kell, egy a jobb és egy a bal csatornának.

Persze, hogy ne legyen nagyon unalmas a látvány, még kitűztem magam elé néhány célt a látványt illetően:
- legyen megvilágítva a test, jól beazonosítható irányból érkező fénnyel: a fényforrás felőli oldalon legyen becsillanás, ha a test adott lapja éppen olyan szögben áll, a másik oldalon viszont legyenek árnyékolva a lapok,
- a testek forogjanak a térben, véletlenszerűen változó forgástengely (!) körül.

Na és ami innentől következik, az 100% töménységű koordinátageometria. Én szóltam. :-) Azért gondoltam érdekesnek megírni a cikket, mert az eredmény jól mutatja, hogy egyszerű, de mégis látványos 3D grafikát középiskolai szintű matekkal is lehet csinálni, mindenféle csilivili 3D motor nélkül is. És persze ha valaki bele akar mászni a 3D grafika rejtelmeibe, akkor amúgy sem árt, ha tisztában van néhány dologgal. Lássuk.

Néhány koordinátageometriai alapfogalom

... amikre mindenképpen szükség lesz, feltételezve, hogy azon már túl vagyunk, hogy egy térbeli pontot három koordinátával lehet azonosítani, meg hogy mi az a vektor. Ha ezek nincsenek meg, akkor ne akarj 3D grafikával foglalkozni.

Normálvektor : a normálvektor egy adott síkra merőleges, egységnyi hosszúságú vektor. Ilyenből kettő van, ha a sík vízszintes, akkor az egyik felfelé néz, a másik lefelé, tehát pontosan ellentétes irányúak. Fontos, hogy melyik melyik. Zárt testről lévén szó, azt célszerű használni, amelyik a testből kifelé mutat. A normálvektor a síknak nagyon fontos jellemzője, az összes műveletben, mint láthatóság, fénycsillanás, árnyékolás számítása, megjelenik. Noha a normálvektor alapvetően egy sík jellemzője, a fogalmat én síkidomokra (jelen esetben háromszögekre) vonatkoztatva fogom használni, a kettő egyenértékű.

Skaláris szorzat : A skaláris szorzat egy szám, lényegében azt mutatja meg, hogy mennyire "egyirányú" két vektor. Két egységvektor skaláris szorzata 1, ha egy irányba mutatnak és párhuzamosak, 0 és 1 között van, ha hegyesszöget zárnak be, 0 akkor, ha merőlegesek, -1 és 0 között van, ha tompaszöget zárnak be, és -1 akkor, ha párhuzamosak, de ellentétes irányúak. A skaláris szorzat a láthatóság és a fénycsillanások ill. árnyékolások számításakor lesz majd hasznos.
Vektoriális szorzat : A vektoriális szorzat egy vektor, aminek a legfontosabb jellemzője, hogy merőleges a szorzatot alkotó két vektorra. Alapvetően a normálvektor kiszámítására fogjuk használni. Egy ABC háromszög normálvektora az ABxAC szorzat, egységnyi hosszra normálva.
Az egyszerűség kedvéért a szorzatok számításakor mindig egységnyi hosszúságú vektorokat használunk.

Leképezés

A 3D grafika első kérdése természetesen az, hogy hogyan lesz egy térbeli tárgyból síkbeli kép. Ez a folyamat a leképezés. A tárgyat egy adott nézőpontból nézzük, a fény az egyes pontokról egyenes vonalban jut a szemünkbe, illetve 3D grafika esetében a nézőpontba. A kettő között helyezkedik el a képsík, és ahol a tárgy adott pontjából a nézőpontba tartó egyenes átlépi a képsíkot, ott lesz az adott pont képe. A számítások általános helyzetű nézőpont és képsík esetében meglehetősen bonyolultak, a bonyolult számítás pedig a sebesség halála, ezért az egyszerűség kedvéért a nézőpontot a z tengelyre "szokás" tenni (vagyis az x és y koordinátái nullák), a képsík pedig a z=0 sík (tehát az a sík, ami az x és y koordinátatengelyeket tartalmazza).

Ennek a transzformációnak a legfontosabb jellemzője, hogy az egyenesek egyenesek maradnak. Vagyis ha egy háromszöget képezünk le, akkor annak a képe is egy (valószínűleg más formájú) háromszög lesz. Így elég, ha kiszámítjuk a három csúcs képét, és azokat összekötve megkapjuk a háromszög képét. (Textúrákkal most nem foglalkozunk.) A háromszög egyébként ténylegesen a 3D grafika leggyakoribb építőeleme. A leképezés egyenletei - az előzőekben írt feltevésekkel - meglehetősen egyszerűek:

def projecttoplane(self, viewz): # By default, viewpoint is on the z axis
zratio = -viewz / (self.z - viewz) # Ratio of projection
self.px = math.trunc(zratio * self.x) # Calculate screen position
self.py = math.trunc(zratio * self.y * const.VSCALE) # y axis points down if viewz < 0

Nem látható lapok kezelése

A második legfontosabb kérdés az, hogy honnan tudjuk, mely lapokat kell kirajzolni, és melyeket nem. A lapok takarhatják egymást részlegesen és egészen. Ha a megjeleníteni kívánt test zárt (vagyis nincs olyan lapja, aminek mind a két oldala a külvilág felé nézne), akkor van egy nagyon egyszerű szabály: azok a lapok, amik nem a nézőpont felé néznek, nem látszanak, mert biztosan vannak előttük más lapok, amik takarják őket.

Ezzel rajzoláskor gyakorlatilag azonnal kiszórhatjuk a lapok nagyjából felét, persze kell tudni, melyik felét. :-) Azok a lapok nem fognak látszani, amelyeknek a normálvektora a nézőpontból az adott lap bármely pontjába irányuló vektorral hegyesszöget zár be (az ábrán pirossal jelölt szögek). Ezt pedig, a fent leírt módon, a skaláris szorzat előjele alapján lehet eldönteni. A számításhoz a háromszög súlypontját, mint középpontot használom.

Egymást részlegesen takaró lapok kezelése

Ezt a problémát – mivel a megjeleníteni kívánt test relatív egyszerű - úgy kezeljük, hogy távolság szerint csökkenő sorrendben rajzoljuk ki a háromszögeket. Mivel semelyik két háromszög nem metsz bele egymásba, amelyiknek a középpontja távolabb van, azt kell hamarabb kirajzolni és kész.
Vagyis a kirajzoláskor először végignézzük, melyek azok a háromszögek, amik a nézőpont felé néznek, majd ezeket távolság szerint csökkenő sorrendben megrajzoljuk.

Csillanások és árnyékok számítása

Csak a pontosítás kedvéért: nem vetített árnyékról van szó, hanem arról, hogy a test lapjai mennyit veszítenek a világosságukból amiatt, hogy a megvilágítás közvetlenül nem éri őket.
A becsillanás és az árnyék két külön számítás eredménye (lásd megjegyzés, a modellben csak egyet használok). Becsillanás akkor következik be, amikor a fényforrásból érkező fény a nézőpont irányába tükröződik vissza. Egy ideálisan tükröző felület esetén ez pontosan egy adott szögben álló lap esetében áll elő, viszont minél diffúzabb a felület, annál szélesebb tartományban. A másik véglet a tökéletesen diffúz felület (mint egy ideális mozivászon), ami a beeső fényt minden lehetséges irányba szórja. Mivel a bejövő fényenergia konstans, annál világosabbnak látjuk a becsillanást, minél szűkebb tartományra korlátozódik.

Tükröződéskor a beeső és a visszavert fénysugár egyenlő szöget zár be a felület normálvektorával, ráadásul egy síkba esnek, így a normálvektor lényegében felezi a beeső és a visszavert fénysugarak alkotta szöget.

Ahhoz, hogy megállapítsuk, a visszavert fény mennyire jut a szemünkbe, illetve a nézőpontba, a következő számítást használjuk:
- megkeressük az adott lap középpontját,
- kiszámítjuk a fényforrásból jövő fény és a lap középpontjából a nézőpontba futó fénysugár alkotta (az ábrán zöld) szög szögfelezőjét (az ábrán a kis narancssárga vektor),
- megnézzük, hogy az így kapott vektor mennyire párhuzamos a felület normálvektorával (az ábrán a barna vektor), vagyis kiszámítjuk a két vektor skaláris szorzatát. Minél közelebb van a skaláris szorzat 1-hez, annál közelebb vagyunk a tükröződéshez, vagyis annál erősebb a becsillanás.
A lap színének megvilágítástól függő változását úgy modellezzük, hogy a lap alapszínét vagy elhúzzuk fehér felé, vagy eltoljuk a fekete felé a skaláris szorzat előjelétől függően. Érdemes megjegyezni, hogy a két művelet eltérő számítást igényel. Sötétítés esetén simán megszorozzuk az R, G, B értékeket egy egynél kisebb számmal, míg világosításnál az adott R, G, B értékek fehértől való különbségét csökkentjük arányosan, nem csak simán megszorozzuk őket.
A felület simaságát egy általunk választott, a sötétítést és világosítást leíró függvénnyel tudjuk modellezni. Ennek a görbéje valami hasonló lesz, mint az ábrán. Érdemes megfigyelni, hogy a sötétítés nem nulláról indul. Ha onnan indulna, akkor a fényforrástól elfelé néző lapok feketék lennének.
A jobb oldali szakasz meredeksége és legnagyobb értéke határozza meg a becsillanás intenzitását. Meredek felfutás és teljesen fehér színig húzás esetén vakító becsillanást fogunk kapni, mint egy nagyon sima és tükröződő felület esetén. Értelemszerűen, minél meredekebb a függvény felfutása, annál ritkábban kapunk majd becsillanást a véletlenszerű forgás miatt, hiszen annál ritkábban kerül egy lap pont olyan szögbe.

Megjegyzés: az árnyék/sötétítés számítása ebben a formában fizikailag abszolút nem korrekt. A hétköznapokban a test egy nem tökéletesen fényelnyelő környezetben van (ha abban lenne, a közvetlen fényt nem kapó részei nem látszanának, lásd félhold), hanem a környezet visszaveri a fényt a tárgyak árnyékos oldalára, ezért látszanak egyáltalán. Ennek a pontos modellezése rendkívül bonyolult számításokat igényelne. A leírtak tehát egy nagyon erősen leegyszerűsített képét adják a valóságnak. A dolog szépsége, hogy az eredményül kapott látvány így is hihető.

Fizikai modell

A fizikai modellnél semmi újat nem akartam kitalálni, a csúcsok mozgása lényegében megegyezik az első verzió mutatós műszer szimulációjával (lásd a Hivatkozott oldalak részben).

Optimalizálás

Az elkészült kód első verzióban nagyjából kőkemény 21.1 fps-sel futott :-), ez azért nem egy szemkápráztató teljesítmény. Próbáltam megnézni, hogyan lehetne gyorsítani. A legegyszerűbb megoldás nyilván a képernyőfelbontás csökkentése lett volna, de ezt úgy éreztem, megfutamodás lenne a kihívások elől :-), úgyhogy máshol keresgéltem tovább. A kód optimalizálás mindig nagyon tanulságos tud lenni.
Ahhoz, hogy optimalizálni tudjunk, érdemes elemezni, hogy mi mennyi időt vesz igénybe a futásban. Első körben a 21.6 fps 49.3 ms képfrissítési időnek felel meg. Néhány méréssel megállapítható, hogy a következő részek kikerülhetetlenek:
- tengelyek forgatása, soros kommunikáció, képfrissítés, stb: 7.5 ms,
- dodekaéderek kirajzolása: 6.6 ms.
Az alapváltozatban tehát egy dodekaéder kiszámítása 14.3 ms időbe telt.
Első menetben lecseréltem a fény-/árnyékhatást számoló függvényt adattábla olvasásra. Memória van rogyásig, így létrehoztam egy kétdimenziós tömböt, egyik dimenzió a szín 0-tól 255-ig, a másik pedig a skaláris szorzat 0.01 pontossággal. Ez ugye egy kb. 50 ezer adatot tartalmazó táblázat, szóval nem kicsi, viszont csak egyszer kell feltölteni, a táblázatban keresés pedig gyors. Eredmény: a képernyőfrissítés felmászott 21.8 fps-re, ami abszolút értékben nem sok, de százalékosan igen: az idő 3%-át meg lehetett spórolni ezzel az egy módosítással.
Következő körben kiszórtam a redundáns számításokat, minden adatot, amivel egynél többször kell számolni, külön változóba tettem. Meglepő módon érdemben nem gyorsult a futás.
A további gyorsításhoz mélyebb módosításra volt szükség. A program első változatában a lapokat alkotó háromszögek csúcspontjai redundánsan voltak jelen, és a minden egyes pont leképezése a képernyőre háromszor megtörtént. A háromszög egy "önálló életet élő" objektumként szerepelt a kódban. Ezt átalakítottam olyan formában, hogy a csúcspontok kapták meg azokat a számításokat, amik a leképezéshez kellenek, és a háromszögek már csak a csúcspontok listájában keresgélnek. (Természetesen vannak funkcionalitások, amiknek muszáj a háromszögnél maradni, mint pl. normálvektor számítása.) Ezzel nem csak számításokat, hanem rengeteg értékadó műveletet is sikerült megtakarítani, és még a kód is olvashatóbb lett. Ráadásul az így kivett redundancia elég jelentősnek bizonyult: a sebesség felugrott 26.4 fps-re, ami újabb 21%-os gyorsulás.
Már csak egy dolog maradt hátra: a forgatási mátrixot továbbra is minden egyes csúcsponthoz külön számolta ki a program. Ez megint erősen redundáns, nagyon számításigényes, és egy dodekaéderhez elég egyszer megcsinálni. Ezt megváltoztatva a képfrissítés 29.4 fps-re ugrott. Ez azt jelenti, hogy egy dodekaéder kiszámításához már csak 6.6 ms időre van szükség, ami az eredeti időigény 46%-a, vagyis kevesebb, mint fele.

Ezen a ponton elengedtem a kérdést. :-) Az eredményről raktam fel egy kis videót youtube-ra.
Dodekaéderes hangvizualizáció videó

Végszó

Természetesen vannak még érdekességek jócskán a programkódban :-), de ami a 3D grafika részét illeti, ez az a témakör, amit szerettem volna részletesen leírni. Akit érdekelnek a kihívások, nézze meg a kódban a véletlenszerűen változó forgástengely körüli forgás megvalósítását - ezt kifejezetten nehéz volt úgy megoldani, hogy ne legyen darabos a testek mozgása. A forráskód megtalálható a Letöltések rovatban, a pygame könyvtár kell a futtatásához. A Linkek rovatban pedig egy youtube videót találtok, ami a működést mutatja.
Hangvizualizáció Pythonban

Aztán végül úgy döntöttem, hogy mégsem ezt a megjelenítést fogom használni, mert vizuálisan nem simul bele kellően az új dizájnba, ahogy eredetileg gondoltam. :-)

Új változat

Szóval a dodekaéderes verzió nagyon szépen ment, de úgy éreztem, mégsem ezt akarom. Úgy gondoltam, talán jobb lenne, ha a műszerfal dizájnja megjelenne a kivezérlésmérőben is. Vagyis (szimulált) LED gyűrűk, és persze kellően látványos skálák.
A koncepció végül az lett, hogy az eredeti VU mérők helyett két, egymásba fonódó gyűrű szimbolizálja az erősítőket, kétszer kettő plusz egy gyűrű pedig a hangszórókat. A spektrumanalizátor IC-ről hét sáv jön le, ebből csinálok hatot (a felső kettőt összevonva, azokat a frekvenciákat már úgyse nagyon hallom :-)), a hatból egy lesz a szub, három a mélyközép, kettő a magas. Ez persze nem teljesen korrekt, de megjelenítésnek kellően hatásos. Az erősítőből a hangszórók felé menő jelet pedig külön megjelenítem futó fénypontokkal, mint ahogy a mai hibrid autók mutatják az energiaáramlást a rendszerben. Plusz lesz bekapcsolási küszöbszint külön az erősítő és külön a hangszóró szimbólumokon.
Ez így elég bonyolultan hangozhat :-), de a megvalósítása programból sima ujjgyakorlat. Ami viszont kellően sok munkát igényel, az a kivezérlés egyes fázisainak megrajzolása. Mivel a kivezérlésmérő szabálytalan alakú, sokkal hatékonyabb az előre elkészített képekből összerakni a megjelenítendőt, mint menet közben matekozni. Így viszont 180 képet kellett egyesével megrajzolni és elmenteni. Ezzel azért elvoltam egy darabig...

A fenti kép szemlélteti, hogyan áll elő a kivezérlés az egyes elemekből. A megoldás azért működik így, mert a grafikához használt pygame könyvtárnak van egy olyan funkciója, hogy az egyik kép másikra másolását BLEND_MAX módban végezze, ilyenkor a két kép egymásra kerülő pixelei közül a világosabbak jutnak érvényre. Mivel a világító LED-ek képe mindenhol nagyobb RGB értékeket tartalmaz, mint a kikapcsolt, és csak ezek másolódnak rá a képre, az egyes képelemek szépen összefésülhetők. A képfrissítés... nos, az határeset, a 3-mas Raspberry éppen, hogy tud megfelelő sebességet.
LED gyűrűs hangvizualizáció videó

A cikk utoljára frissítve: 2018.01.

Kivezérlésmérő (2015.06.)

Nagyon rég volt már programozásos téma, de most az "Internetet az autóba!" projekt kapcsán volt egy jó kis fejlesztés, amire érdemes pár szót ...

Tovább a cikkhez

 

Vissza a lap tetejére | Vissza a nyitóoldalra

  E-mail: wolkensKUKACheatwavePONThu Copyright Wolkensdorfer Péter Utolsó frissítés: 2024.02.04.